دبیرستان پسرانه مبین ( دوره اول )

دبیرستان پسرانه مبین (دوره اول) در سال تحصیلی جاری (94-1393)  20 دانش آموز در پایۀ دوم دورۀ اول متوسطه (هشتم) دارد.

این دانش آموزان در کنار فعالیت های آموزشی مصوب آموزش و پرورش، کلاسهای ورزشی والیبال و تنیس روی میز ، و همچنین کلاس های فوق برنامه خوشنویسی، طراحی، معرّق ، گره چینی ، جئوجبرا ، روباتیک (لگو) ، کتابخوانی و روش تحقیق را نیز در برنامه سالجاری خود دارند.

کلاس های فوق برنامه مدرسه، با هدف رشد توانایی های جسمی و فکری دانش آموزان، رشد اعتماد به نفس ایشان و آشنایی با علوم جدید برگزار می گردد.