مدرسه ابتدایی مبین از سال 1379 در زیر بنای 200 مترمربع و حیاطی به وسعت تقریبی 100 مترمربع فعالیت خود را آغاز کرد. این فضاها به مرور گسترش یافتند تا اینکه در سال 1385 با همت و سرمایه زنده یاد مرحوم مهندس مسعود فرهنگ ترجمان، بنایی زیبا برای دانش آموزان ابتدایی ساخته و به بهره برداری رسید.

این بنا از همان سال تا پایان سال تحصیلی 92-1391 در اختیار گروه دوم دانش آموزان پسرانه مبین قرار داشت. از ابتدای سال تحصیلی (93-1392) سومین گروه از دانش آموزان مبین وارد این فضا شدند.

گروه سوم از دانش آموزان مبین 27 نفر هستند که در سال تحصیلی جاری (94-1393) در پایه اول ابتدایی مشغول شده اند.