موسسه خیریه نور مبین

دفتر مرکزی : استان سمنان، شهرستان شاهرود، بسطام، خیابان باهنر، کوچه مهر، پلاک 18
صندوق پستی    144-36415

تلفن دفتر مرکزی : 32522640-023

فکس دفتر مرکزی : 32524610-023

دبستان پسرانه مبین : 32524542-023

دبیرستان پسرانه مبین (دوره اول) : 32523771-023

دبیرستان دخترانه متین (دوره دوم) : 32524300-023

به ما ایمیل بفرستید